Jaké jsou aktuální podmínky čerpání dovolené?

Téma čerpání dovolené je důležité snad pro všechny zaměstnance. Dovolená představuje pomyslnou dobíjecí stanici, na kterou se čas od času potřebuje připojit každý. Jak je to ale s dovolenou v tomto roce? Víte, na co máte ze zákona právo a jaká nařízení jsou aktuálně platná? Jak převést nevyčerpané dny volna do dalšího roku a jak je to v případě nemoci? 

V České republice pamatuje na dovolenou Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Naposledy prošel úpravou v roce 2021. Zákon mimo jiné stanovuje minimální délku dovolené za jeden kalendářní rok. Aktuálně jsou to čtyři týdny, ovšem s tím, že od roku 2021 se dovolená nevypočítává na dny, ale v jednotkách dní. Dělá to celkem 160 hodin dovolené za rok. Uvedené čtyři týdny jsou minimem, které zákon práce nařizuje v rámci běžného, plného pracovního úvazku. Další dny volna jsou v kompetenci zaměstnavatelů a zákon jim v tomto ohledu dává poměrně velkorysý prostor. Volno navíc patří mezi zaměstnanecké benefity a záleží na domluvě zaměstnance a zaměstnavatele.

TIP:

Pokud se tedy dohodnete na dovolené v délce pěti týdnů nebo delší, zaznamenejte ujednání do pracovní smlouvy. Podmínky čerpání zůstávají vždy stejné. V době dovolené pobíráte plnou výši platu a samotná dovolená se započítává do pracovního výkonu.

V případě zkráceného úvazku se krátí také dny volna, a to v přímém poměru. Pokud pracujete například 20 hodin týdně, tedy polovinu plného úvazku, máte nárok i na poloviční dovolenou.

Může se stát, že zaměstnanec nestihne vyčerpat v jednom roce celou dovolenou, potom mu bude automaticky převedena.  „I když zaměstnanec nepožádá o převod dovolené do následujícího kalendářního roku, anebo mu zaměstnavatel nevyhoví, stejně mu právo na dovolenou nezanikne a převede se,“ radí JUDr. David Borovec z advokátní kanceláře Borovec Legal. (zdroj: server www.e15.cz). Z praxe však víme, že zrovna tyto převody dovolených každý zaměstnavatel řeší odlišně.

Zákon dokonce ani nezakazuje, aby si zaměstnanec vybral dovolenou v průběhu zkušební doby. Tuto možnost nechává otevřenou. Většinou to nebývá zvykem, ale opět zde záleží na interní dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Úprava zákona v roce 2021 přinesla ještě jednu velkou změnu, a sice v možnostech čerpání dovolené nezávisle na nemocenské nebo pracovním úrazu. Bylo totiž rozhodnuto, že nárok na dovolenou nebude v případě dlouhé nemoci krácen, pokud tedy nepřesáhne dvacetinásobek týdenní pracovní doby. Jestliže není dosaženo tohoto limitu, nemoc se započítává do výkonu práce a čerpání dovolené není omezeno.

  • Share this post

    Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

    Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


    Karierio by Frontman

    Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!