Ženy vědí, co chtějí: dejte jim to a máte vyhráno

„Ženy, co vás činní spokojenými v pracovním vztahu?“ Odpovědi byly ve velké míře podobné: Je to flexibilita, možnost skloubit kariéru s rodinou, příjemná pracovní atmosféra a směřování firmy. Sneste ženě modré z nebe a budete mít nejspolehlivější kolegyni. Win-win řešení se samo nabízí. Věc, kterou my ženy víme, ale je známá všem?

Statistiky ukazují, že se po koronavirové pandemii velké procento žen nevrátilo zpět do klasického pracovního procesu. Proč? Jedním z důvodů je jejich touha pracovat jiným způsobem než dříve. Situace se změnila a pokud budou firmy přehlížet nový pracovní trend, mohou narazit na problémy s angažovaností svých zaměstnanců a stát se pro ně méně atraktivními. Ženy jsou obrovským ekonomickým hybatelem, často se ale cítí vyhořelé, nedoceněné a podhodnocené. A především, v neustálém stresu. Zajímavé je, že mnoho firem se snaží opět omezovat možnosti flexibility, které zaměstnanci využívali během pandemie. Ale, když se zeptáte, zjistíte, že je to v rozporu s tím, co si ženy přejí.

Většina z nich dobře ví, co by chtěla změnit v pracovním prostředí. Položili jsme otázku: Co musí klapnout, abyste se cítila v práci dobře? Andrea napsala: Pro mě hlavně flexibilní časový režim. Když je má práce na počítači, tak aby nebyl problém, že po poledni zajdu vyvenčit psa a další pracovní etapu mám večer. Monika má dvě děti, jedno v druhé třídě a mladší chodí do školky. I ona řeší neustálý pracovní a profesní kompromis: Nechci nechávat děti dlouho v družině a ve školce. Zkrácený úvazek je pro mě přijatelná cesta, ale nabídka není příliš široká. Navíc jsou neustále nemocní, takže je pro mě hrozně důležité mít možnost vzít si v takovém případě práci domů.

Čtyři z pěti žen touží po větší rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Chtějí více flexibility, zejména v časech začátku a konce pracovní doby, a méně dní strávit v kanceláři. Zároveň je pro ně klíčová rovnost na pracovišti, bez ohledu na věk, rasu, pohlaví nebo jiné faktory. Průzkumy ale ukazují, že pouze pětina firem v České republice podporuje flexibilitu práce. Stále u nás vládne zastaralá představa, že si musíte pracovní dobu „odsedět“, abyste byli efektivní. A je to vážně tak?

Jedním z největších problémů, který brání rovnocenné kariéře mužů a žen, je přístup k výchově a péči o dítě. Většina žen v Česku zůstává na rodičovské dovolené dlouho a odchází na ní mnohdy až po třicátém roce, což zbrzdí jejich kariéru v té nejproduktivnější době. A co potom? I po skončení mateřské máte dítě na starosti a v ten moment se pro vás stane možnost skloubení osobního a profesního života tím nejdůležitějším pointem. Řešení existuje. Na jedné straně je to zajištění dostatečných kapacit v předškolních zařízeních, na druhé podpora zkrácených a flexibilních pracovních úvazků ze strany zaměstnavatelů. „Mnoho zaměstnanců, zejména matek, ocení možnost pracovat na zkrácený úvazek, což jim umožní věnovat se péči o děti a zároveň si udržet profesní kariéru.“ Říká Marcela, která kromě flexibility pracovní doby vyzdvihovala i význam směřování firmy, jako takové.

TIP

Na wellbeing se zaměřuje i poslední novela zákoníku práce. Pokud jste ji ještě nečetli, připravili jsme pro vás shrnutí v jednom z našich nejnovějších článků.

Odpověď na položenou otázku je tedy nasnadě. Skloubení rodiny a práce je pro většinu českých žen prioritou. Chtějí lepší rovnováhu mezi prací a soukromým životem, empatičtější vedoucí a rovnost příležitostí.

I přes postupný pokrok v rovnosti pohlaví ukazuje loňská zpráva Světového ekonomického fóra s názvem Global Gender Gap, že situaci zpomalila covidová pandemie. Dokonce očekává, že dosažení pracovní rovnosti mezi ženami a muži bude trvat až 132 let, což je delší doba než před pandemií. Tato nerovnost se částečně pojí s faktem, že v drtivé většině případů jsou to hlavně ženy, které mají hlavní zodpovědnost za péči o děti, včetně jejich vyzvedávání ze škol a školek. Je tedy faktem, že v některých ohledech se potřeby obou pohlaví liší. Nemusí, ale stává se to a firmy by měly na tuto diverzitu pružně reagovat.

Dali jsme dohromady vaše odpovědi a připravili čtyři tipy, na co se zaměřit při vytváření pracovního wellbeingu pro ženy.

 • Číslo jedna je skutečně flexibilní časový rámec: Neznamená to, že, když přijdete o deset minut pozdě, tak na vás nebude nikdo řvát, ale konec stresu z věčného ladění práce a rodiny. Děti mají prázdniny, vy máte možnost pracovat z domu. Nebo 4 týdny dovolené? Ne, děkuji. Patří sem podpora zkrácených úvazků, ošetřování člena rodiny, rozvolněný začátek a konec pracovní doby atd.
 • Adekvátní platové ohodnocení: Je důležité, aby systém odměňování byl nastaven spravedlivě, aby ženy nebyly v pracovním prostředí znevýhodněny kvůli svým specifickým potřebám a časovým omezením. Muži a ženy musí mít stejné podmínky.
 • Spravedlivý kariérní systém: Pravidla týkající se kariérního postupu a osobního rozvoje ve firmě by měla být nastavena jasně, transparentně a spravedlivě. Tímto způsobem se zajistí, že ženy budou mít stejné možnosti postupovat v kariéře jako muži.
 • Co na srdci, to na jazyku: Všeobecně platí, že pracovní prostředí by mělo být bezpečné a otevřené. Zaměstnanci by neměli mít obavy sdílet své problémy a požadavky. Máte strach říct, že má vaše dítě už čtvrtou rýmičku v pořadí? Prostě má, je to tak, ale řešení existuje a je jen na vůli zaměstnavatele, jak k věci přistoupí.

Chcete mít v práci šťastnou a produktivní kolegyni? Zeptejte se ji, co potřebuje pro svůj wellbeing. Změna přístupu k práci žen na pracovišti je klíčová i pro firmy. Pokud budou aktivně podporovat flexibilitu, spravedlivé odměňování a rozvoj dovedností svých zaměstnankyň, získají motivovaný pracovní tým a budou lépe připraveny na budoucí výzvy trhu práce

 • Share this post

  Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

  Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


  Karierio by Frontman

  Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!