Novela zákoníku práce dorazila. Co se mění?

Rodiče s dětmi do 9 let dosáhnou na kratší úvazky nebo na práci dálku, paušální náhrady pro ty, co pracují z domu, větší flexibilita, dovolená pro dohodáře nebo transparentní a předvídatelné pracovní podmínky. To jsou ve zkratce některé z důležitých změn, které přinesla novela zákoníku práce. V září tohoto roku ji podepsal prezident a od října, resp. od ledna 2024 vstoupí v platnost. 

Současná novela vyplynula ze závazku České republiky vůči Evropskému parlamentu a Radě EU zahrnout do svého právního řádu směrnici ze dne 20. června 2019. Některé body z této směrnice už naše legislativa zapracovala, některé novinky však přicházejí až teď. Celkově vzato se jedná o work-life ballance novelu, která zlepšuje postavení zaměstnanců i dohodářů na trhu práce a umožňuje zaměstnancům lépe sladit soukromý a pracovní život. Díky směrnici EU také dojde k narovnání pracovních podmínek pro zaměstnance a dohodáře, jež dosud zvýhodňovaly zaměstnance. 

Co se změní pro zaměstnance na dohodu? 

Začneme tím, co naše právní soustava dosud neznala, a to je minimální předvídatelnost práce. Je to významná změna, která se dotkne především těch, kteří pracují na dohodu. Ti dosud pracovali tak, že “byli k dispozici”, kdykoliv se to hodí. To se má změnit. Zaměstnavatel napříště musí dohodářovi vymezit časový rámec práce a musí mu to písemně oznámit do tří dnů. Dohodář bude mít nárok na náhradu, pokud se zaměstnavatel rozhodne v určité lhůtě zrušit úkol, na němž se s dohodářem domluvil. 

TIP

Výrazný vliv na atmosféru v kanceláři mají ale nejen vaši kolegové a nadřízení. Svou nezastupitelnou roli hrají také rostliny a zvířata. Podívali jsme se v článku na pravidla, která byste měli dodržovat, pokud si plánujete kancelář příjemně oživit.

Zaměstnanci na dohodu získají s novelou zákoníku také další výhody. Od příštího roku budou mít nárok na dovolenou. Dovolená se bude vypočítávat od odpracovaných 20 hodin týdně bez ohledu na to, kolik si mezi sebou zaměstnanec a dohodář domluví. Za každých 20 hodin tak dohodářovi vzniká nárok přibližně na 1,5 hodiny dovolené. Pokud dohodář dovolenku nevyčerpá, bude mu muset zaměstnavatel vyplatit náhrady. 

Další novinkou, již přinesla implementace evropské směrnice, je finanční dorovnání práce, kterou dohodář provede o svátcích a víkendech, v noci nebo v nějakém nevyhovujícím prostředí. Bude mít také nárok uplatnit takzvané překážky na straně zaměstnance. Dohodář si tak moct dojít k lékaři nebo na svatbu, ovšem bez nároku na proplacení. Naopak proplácet se mu nově bude ošetřovné, pokud řádně platí odvody. Další významnou změnou, kterou doznají zaměstnanci na dohodu, je možnost podat žádost o jinou formu zaměstnání. Zaměstnavatel bude muset do jednoho měsíce poskytnout písemné vyjádření, jestli dá dohodářům pracovní smlouvu nebo ne. 

Práce na dálku táhne

Práce na dálku neboli home office je poslední roky velmi žádanou formou spolupráce. Dosud neměla právní zakotvení, což se teď má změnit. Nadále zůstane pravidlem, že takzvaný home office bude otázka dohody mezi oběma stranami a bude tak stále patřit do kategorie benefitů. Nově však bude muset zaměstnavatel vyhovět rodiči s dítětem do 9 let, těhotným ženám nebo zaměstnanci, který prokazatelně pečuje o osobu blízkou. Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, musí odmítnutí písemně odůvodnit. 

Legislativní rámec práce na dálku s sebou přináší i nějakou tu úřední agendu. V tomto případě jde o písemnou dohodu mezi oběma strana, a to buď samostatně jako forma právního jednání, nebo jako součást pracovní smlouvy nebo dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. 

Další povinnost, která zaměstnavateli vznikne v souvislosti s prací na dálku, je úhrada nákladů, které zaměstnanec vykáže při výkonu práce. Jsou standardní položky jako spotřeba elektřiny, dodávka tepla a podobně. Výši této kompenzace stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pomocí vyhlášky jednou ročně v pravidelném termínu.

Ani na bezpečnostní složky se nezapomnělo

Změny v zákoníku práce se dotknou i lidí pracujících ve státní službě, ve služebním poměru nebo v bezpečnostních složkách. Zde se nově uplatní jiný výpočet pro vyplácení náhrad za úrazy či úmrtí (týká se pozůstalých). Dosud se vycházelo z násobků minimální mzdy. Nově se při výpočtu vyjde z násobků průměrné mzdy, jako je to u jiných zaměstnanců. 

Další novinky z evropské legislativní kuchyně

Výrazné rozšíření čeká informační povinnost zaměstnavatele. Směrnice EU stanovuje jednak minimální informace, které bude muset zaměstnavatel poskytnout, jednak lhůtu, kdy se tak musí stát. Novela také upravuje okruh osob, které budou na tyto informace nárok. Nově bude muset zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat například o době trvání a podmínkách zkušební doby, o rozsahu přesčasů a odpočinku nebo třeba o úřadu sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel odvádí za zaměstnance dávky.  

Změny čeká také elektronické doručování dokumentů. Současná právní norma rozděluje dokumenty na důležité a ty ostatní. K odeslání důležitých dokumentů je nutné splnit poměrně přísné podmínky. Díky novele se okruh těchto důležitých dokumentů zúží a tím se komunikace zjednoduší. Přísné podmínky se nadále budou týkat těchto dokumentů: všechny typy výpovědí, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a mzdové a platové výměry. 

Elektronické doručování zaměstnanci bude možné jen v případě, že zaměstnanec k tomu udělí souhlas a pokud bude mít zaměstnavatel k dispozici soukromou mailovou schránku. Pokud spolu budou zaměstnanec a zaměstnavatel komunikovat přes datovou schránku, zaměstnanec už nebude muset disponovat elektronickým podpisem. 

  • Share this post

    Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

    Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


    Karierio by Frontman

    Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!