Pohovor: vyjednejte si adekvátní mzdu!

Jakou finanční odměnu si představujete?“ Otázka, která na pohovoru zaručeně přijde a vyplatí se na ni připravit. Říká se, že stačí mít dostatek odvahy a dostanete mzdu, o kterou si řeknete. Může na tom být i kus pravdy, ale je třeba stát nohama na zemi a nepřehnat to. Než se tedy pustíte do prvního nástřelu cifry, je dobré udělat si přípravu.

Prvním krokem je důkladný průzkum trhu: Zjistěte si, jaké jsou ve vašem regionu průměrné platy na pozici, o kterou se ucházíte. To vám poskytne mzdový rámec, ve kterém byste se měli ideálně pohybovat. K podobné analýze mohou sloužit webové stránky, nabízející pracovní pozice nebo můžete zabrousit na www.platy.cz, kde naleznete současné platové podmínky pro nemalé množství pracovních pozic. Mzdový rozstřel může být velký, ovlivňuje ho mnoho faktorů. Hlavní proměnou činní obor a region, dále je to úroveň zaměstnavatele, specifikace pozice, zkušenosti a mnoho dalšího.

TIP

Výrazný vliv na atmosféru v kanceláři mají ale nejen vaši kolegové a nadřízení. Svou nezastupitelnou roli hrají také rostliny a zvířata. Podívali jsme se v článku na pravidla, která byste měli dodržovat, pokud si plánujete kancelář příjemně oživit.

Hodnocení schopností a zkušeností

Když se zamýšlíte nad tím, jaká esa z minulosti můžete vynést na stůl, stojí za to zhodnotit jejich konkrétní přínosy, které jdou ruku v ruce s vyšší mzdou. Mějte na paměti, že jde o vzájemný proces. Můžete prezentovat své dovednosti a úspěchy. Například, pokud jste při své minulé práci zvýšili produktivitu týmu o 20 %, je na místě konkretizovat, jaký přínos nabízíte pro novou pozici. Nebo máte dovednosti v oblasti projektového řízení a dlouhodobé zkušenosti s vedením týmu, pak je na místě argumentovat tím, že tyto schopnosti by měly být kompenzovány adekvátním finančním zohledněním.

Vliv vzdělání a oboru

Vzdělání může být klíčovým faktorem při určování platu. Pokud máte magisterský titul v oboru, který je úzce spjat s žádanou pozicí, můžete upozornit na fakt, že vaše edukace přináší hlubší znalosti a perspektivu, což by se opět mělo odrazit i ve vašem odměňování. Další věcí je fakt, že není obor, jako obor. Výše mzdy je přímo úměrná nabídce a poptávce. V současné době zaměstnavatelé trpí dlouhodobým nedostatkem talentů a odborných specialistů, kteří nabízejí kvalitní práci v úzce zaměřených oblastech. Technické obory a řemesla jsou v neustálém nedostatku. S tím souvisí i vaše vyjednávací pozice. Pokud víte, že máte na trhu práce dobré postavení v rámci konkurenceschopnosti, pak máte daleko lepší postavení.

Vliv lokality

Umístění pracoviště může významně ovlivnit platové podmínky. Obecně platí, že u pozice nacházející se ve velkoměstské oblasti, můžete očekávat vyšší mzdu. Nemluvě o nabídce pracovních pozic, která je ve městech obecně vyšší. Naopak, v regionu s nižšími náklady na život by mohl být standard platů nižší.

Soubor výhod a dalších aspektů

Mimo samotného platu je důležité zohlednit také další benefity, které firma poskytuje. To může zahrnovat například pružnou pracovní dobu, home office, stravenky, zdravotní pojištění nebo jiné benefity. Pak jsou tu osobní preference. Tam patří práce, které člověk dělá, protože chce, baví ho a přináší mu daleko vyšší přínos než nebeský plat.

Co tedy dělat, když se vás zeptají, kolik byste chtěli vydělávat? Personalista většinou vytáhne téma platu během pohovoru sám, obvykle až tehdy, kdy je vhodný moment začít probírat finanční stránku věci. To se stane v případě, že se začne domnívat, že byste mohli zapadnout do role, o kterou se ucházíte. Zeptat se hned na začátku na částku, kterou byste měli vydělávat, se nehodí. Mohlo by to působit tak, jako by vás peníze zajímaly více než samotná práce. Nicméně můžete se informovat o dalších výhodách spojených s pozicí, firemní atmosféře nebo dokonce o tom, jak moc je možné mít flexibilní pracovní dobu. Nefinanční aspekty nabízené práce jsou také velmi důležité, protože dávají tvoří celkový obrázek o výhodách, které ona daná pozice nabízí.

Na otázku o výši platu, nemusíte reagovat konkrétním číslem, ale je daleko lepší uvést rozpětí, ve kterém si myslíte, že by se vaše odměna mohla pohybovat. Tím si ponecháte prostor na další domluvu, kdyby bylo třeba. Samozřejmě dejte pozor, abyste i to nejnižší číslo v rozpětí vnímali jako akceptovatelné.

Zmiňte nejen na základní plat, ale také na další výhody. Například, pokud firma nabízí odborný vývoj, školení, členství ve společenských klubech nebo jiné bonusy, zkuste je zahrnout do svých návrhů. Tím ukážete, že si vážíte celkového balíčku. Pak je tu ještě tak trochu netradiční cesta. Můžete se zeptat personalisty, jaký platový rámec mají v plánu konkrétně pro tuto pozici. Jedná se o tzv. „vedoucí přístup“, kterým dáváte najevo, že jste nejen někdo, kdo shání práci, ale že si za svou kariéru stojíte a chcete jít dál. Toto je varianta pro žadatele, kteří mají už nějaké zkušenosti a úspěchy a většinou stojí v pozici oslovených ze strany náborářů.

No a pokud jste ještě na začátku kariéry, například po škole, je fajn mít trochu sebevědomí, ale taky nemít vyloženě nesmyslné představy o platových očekáváních. Klidně se můžete se svým budoucím zaměstnavatelem dohodnout, že o platových věcech si promluvíte třeba až po zkušební době, kdy ukážete, co ve vás je.

Nezapomínejte, že pracovní vztah spočívá na vzájemné dohodě. Je důležité, aby nabídnutý plat vyhovoval nejen zaměstnavateli, ale také vám jako zaměstnanci. Tímto způsobem se buduje férový vztah, který může přinášet dlouhodobý prospěch oběma stranám. Proto, pokud první nabídka ohledně platu nesplňuje vaše očekávání, není nutné ji automaticky akceptovat. Vždy existuje prostor pro vyjednávání o platu. Můžete také zvážit dohodu o přezkoumání platu po zkušební době. Pokud i poté nabídka neodpovídá vašim představám, je vhodné uvažovat, zda je daná pracovní pozice pro vás skutečně vhodná. Mzda zůstává klíčovým faktorem pracovního vztahu a zaměstnanec, který se necítí spravedlivě ohodnocený, není zpravidla spokojený.

  • Share this post

    Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

    Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


    Karierio by Frontman

    Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!