Bojujeme proti šikaně: Bossing a mobbing

Mobbing, bossing – věc, kterou nechcete zažít. Pracoviště by mělo být místem, kde vzniká kreativní atmosféra, funguje spolupráce, podpora a respekt. Bohužel, ne vždy se jedná o pravidlo a někdy se to může dokonce i pořádně zvrhnout. Mobbing a bossing jsou dvě formy šikany v práci, které se mohou projevovat různými způsoby. Někdy můžete i sami váhat, jestli je to ještě OK nebo už dávno za hranou. Pokud se vám něco podobného v kanceláři objeví, pak je ovlivněn nejen jednotlivec, ale i celý tým. Pojďme si problém trochu blíže rozebrat a přiblížit. Jaké máte možnosti a co můžete dělat?

Podle dat z výzkumu společnosti STEM/MARK bylo zjištěno, že zhruba čtvrtina zaměstnanců zaznamenala pracovní šikanu. Statistiky naznačují, že nejčastěji jsou šikanovány ženy, konkrétně 27 % z nich, následují muži s 19 % případů. Zajímavým faktem je, že asi 43 % lidí, kteří jsou utlačováni šéfem nebo kolegy, se s tímto problémem setkává minimálně jednou týdně a alarmující se zdá i skutečnost, že více než polovina těchto zaměstnanců je podobnému tlaku vystavena déle než jeden rok. Většina obětí je terorizována svými nadřízenými, takové formě říkáme bossing. Jedna čtvrtina je tyranizována ze strany svých kolegů, což je známé jako mobbing. Data jasně ukazují, že se jedná o závažný problém, který výrazně narušuje pracovní pohodu.

Nejčastějšími formami šikany na pracovišti jsou verbální útoky, ignorování, šíření fám a pomluv, ponižování před kolegy, vydírání a nedostatek podpory.

TIP

Výrazný vliv na atmosféru v kanceláři mají ale nejen vaši kolegové a nadřízení. Svou nezastupitelnou roli hrají také rostliny a zvířata. Podívali jsme se v článku na pravidla, která byste měli dodržovat, pokud si plánujete kancelář příjemně oživit.

Jak poznáte, že jde opravdu o bossing nebo mobbing?

Rozpoznání může být někdy trochu svízelné. Kritickým momentem je chvíle, kdy si začnete připadat jako blázen vy. Pokud se tak stane, vezměte rozum zpět do hrsti, důvěřujte vlastním pocitům a nenechte se manipulovat. Zkuste si uvědomit, zda se podobné chování děje opakovaně. Jedním ze signálů totiž může být, že se nejedná o jednorázovou záležitost, ale situace se stále opakuje. Když se kolegovi jednou nepovede vtip mířený na vás, není to důkaz šikany. Ta má většinou opakující se tendenci.

 • Chování mimo normu: Zamyslete se, zda dochází k chování, které je už prostě moc a nehodí se do pracovního kolektivu. Mluvíme přímo o urážkách, ponižování, výsměchu, vyhrožování a podobných praktikách. Pokud je tohle váš denní chleba v pracovním životě, jedná se se o jasný signál, že svítí červená.
 • Izolace a odmítání spolupráce: Poměrně častým projevem šikany bývá, že vás lidi v pracovním týmu odmítají, nespolupracují, ignorují vás, nebo zamlčují důležité informace. Tím vás omezují, separují a záměrně vyčleňují z kolektivu.

Co dělat, když dojde k takové situaci?

Dokumentujte

Sbírejte důkazy o šikaně, jako jsou e-maily, záznamy rozhovorů nebo svědectví kolegů. To vám poskytne oporu při konfrontaci nebo případném řešení situace.

Hledejte podporu

Oslovte důvěryhodného kolegu nebo nadřízeného, kterému můžete sdělit své obavy a požádat o radu. Pokud je situace závažná, vyhledejte profesionální pomoc, jako je poradce na pracovišti nebo psycholog.

Konfrontace

Jestliže se cítíte připraveni, promluvte si s osobou, která vás šikanuje a vyjádřete své pocity. Řekněte, jak situaci vnímáte a proč je vám nepříjemná. Ale pozor, buďte připraveni na možné odmítnutí nebo popírání. Pokud se váš šéf nebo kolega uchyluje k podobným praktikám, je dost možné, že mu umění sebereflexe zcela uniká. Ale třeba se po rozhovoru stáhne, což by také nebyla špatná varianta. Zde je ukázka nepříjemného rozhovoru s kolegou, který se dopouští mobbingu. On svou vinu popírá, ale vy zůstáváte pevní a asertivní.

 • Vy: „Dobrý den, potřebovala bych s vámi mluvit o něčem důležitém.“
 • Kolega: „No tak, co je teď?“
 • Vy: „Mám vážné obavy ohledně vašeho chování. Podezřívám vás z mobbingu.“
 • Kolega: „To je naprostý nesmysl! Nejsem žádný šikanátor.“
 • Vy: „Bohužel, jsem přesvědčena, že jste a zcela vědomě mě urážíte a ponižujete. Tohle chování musí přestat.“
 • Kolega: „Jen se snažím ostatním ukázat, jak se věci mají, čekám od vás víc.“
 • Vy: „Vaše chování je nepřijatelné a nebudu ho dál tolerovat.“
 • Kolega: „Takže jste mi přišila vyhrožovat? To je přesně to, co bych od vás čekal.
 • Vy: „Nemám v úmyslu vyhrožovat. Mám právo na pracovní prostředí bez šikany a urážek. A je mou povinností o tom informovat nadřízené, pokud se situace nezmění.“
 • Kolega: „Jděte si stěžovat, nikdo vám neuvěří. Myslím, že jste to vy, komu by prospěla změna práce.“
 • Vy: „Tak to uvidíme. Ale buďte si jistý, že nebudu dál trpět takové chováním. Uvědomte si, že váš postoj s sebou ponese následky.“

V případě, že bude kolega pokračovat v nepříjemném a arogantním chování, je vhodné se obrátit na nadřízeného, personální oddělení nebo interní mechanismy řešení konfliktů ve vaší organizaci.

Zapojte nadřízené: Pokud je podobné chování způsobeno nadřízeným, obraťte se na vyššího nadřízeného nebo personalistiku. Předložte jim své důkazy a požádejte o pomoc při řešení situace.

Mobbing a bossing na pracovišti je vážným problémem, který ovlivňuje nejen jednotlivce, ale celé pracovní prostředí a atmosféru v kanceláři. Je důležité se situaci postavit, mlčky netrpět, ale aktivně bojovat proti šikaně v práci a podporovat vzájemný respekt.

 • Share this post

  Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

  Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


  Karierio by Frontman

  Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!